آنچه باید دانست جزء اول و دوم

آنچه باید دانست ج۱ آنچه باید دانست ج۱


 

مشخّصات کتاب

۱– نویسنده : ( بندۀ خدا ) شیخ رضا قنبری نایینی غفر الله له

۲– گروه مشاورین: عدهای از اعاظم حوزههای علمیۀ شیعه ایدهم الله بتأیید الامام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

۳– اسم کتاب: آنچه باید دانست جزء اول

۴– حروف چینی ، طرح جلد و صفحه آرایی رایانهای: خود نویسنده

۵– شمارگان: در نظر است ده هزار نسخه تهیّه شود

۶– نوبت چاپ: مقدّماتی سال ۱۳۹۲

۷– تاریخ چاپ:

۸– تعداد صفحات: ۲۲۴

۹– قطع: وزیری

۱۰– قیمت هر فایل: چهار هزار تومان

آنچه باید دانست ج۲
آنچه باید دانست ج۲

مشخّصات کتاب

۱– نویسنده : ( بندۀ خدا ) شیخ رضا قنبری نایینی غفر الله له

۲– گروه مشاورین: عدهای از اعاظم حوزههای علمیۀ شیعه ایدهم الله بتأیید الامام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

۳– اسم کتاب: آنچه باید دانست جزء دوّم

۴– حروف چینی ، طرح جلد و صفحه آرایی رایانهای: خود نویسنده

۵– شمارگان: در نظر است ده هزار شماره تهیّه شود

۶– نوبت چاپ: مقدّماتی سال ۱۳۹۲

۷– تاریخ چاپ:

۸– تعداد صفحات:۸ ۰ ۲

۹– قطع: وزیری

۱۰- قیمت: چهار هزار تومان


 فهرست کتاب آنچه باید دانست جزء اول

سر فصل مطالب …………… شماره صفحه

 بسم الله …………………………………… ‌۱

یادداشت خریدار و مقاله و تبلیغات ناشر و

شناسنامۀ وزارت ارشاد  ……….   ۵ – ۷

تابلو سردر دفتر  شادی و غم و اندیشه  … ۸

 مشخّصات کتاب  ………………………….. ۹

 چهار قُل …………………………………….۱۰

 فهرست کتاب  ……………………….۱۱- ۲۰

 اِهداء کتاب ……………………………..۲۱

دعای سلامتی امام مهدی عجل الله تعالی

فرجه الشریف ………………………  ۲۲

 مقدّمه……………………………..۲۳- ۲۵

 « دین » چیست ……………… ۲۶

«بخش‏هاى اصلى » تشکیل دهندۀ دین …. ۲۷

* بخش اول: احکام فقهى ‏……………... ۲۹

 • * احکام تقلید ………………………….. ۳۰
 • * احکام آب‏ها…………………………….۳۲
 • طهارت و نجاسات ‏…………………… ۳۴
 • مطهّرات ‏………………………………. ۳۸
 • احکام تطهیر دستشوئى (تخلّى) …… ۴۱
 • احکام وضو …………………………   ۴۲
 • احکام غسل ……………………………۴۴
 • احکام جنابت ‏…………………………..۴۶  
 • احکام استحاضه ‏…………………….. ۴۷
 • استحاضه قلیله ………………………  ۴۷
 •  استحاضه کثیره …………………….. ۴۸
 • استحاضه متوسّطه …………………. ۴۸
 • احکام‏حیض‏ …………………………  ۵۰
 • احکام نفاس …………………………  ۵۴
 • احکام غسل مسّ میّت‏ ……………… ۵۵
 • احکام محتضر ………………………. ۵۶
 • احکام بعد از مرگ ‏…………………. ۵۷
 • احکام غسل میّت ‏………………….   ۵۸
 • احکام حنوط کردن میّت ‏………….   ۵۹
 • احکام کفن کردن میّت ‏…………….  ۶۰
 • احکام نماز میّت ‏……………………. ۶۱
 • دستور نماز میّت ‏…………………… ۶۲
 • احکام دفن میّت‏ ……………………  ۶۳
 • نماز وحشت ‏……………………….. ۶۴
 • احکام نبش قبر ……………………. ۶۵
 • احکام شهید ………………………. ۶۶
 • احکام تیمم ……………………….. ۶۷

احکام نماز

 • نمازهاى واجب یومیّه ‏………………. ۶۹
 • لباس ‏نمازگزار …………………….. ۷۰
 • مکان ‏نمازگزار ………………………  ۷۱
 • اذان و اقامه‏ ……………………….   ۷۲
 • * واجبات و ارکان نماز ……………. ۷۳   
 • ۱– نیت  ……………………………… ۷۴
 • ۲– تکبیره الاحرام ………………… ۷۴
 • ۳– قیام  …………………………….. ۷۴
 •  ۴– قرائت‏ …………………………. ۷۵
 • ۵– قیام متصل به رکوع  …………. ۷۶
 •  ۶– رکوع …………………………… ۷۶  
 • ۷– سجود  ……………………………. ۷۷
 • ۸– تشهّد …………………………….. ۷۸
 • ۹– سلام نماز ………………………. ۷۹
 • ۱۰– ترتیب ‏…………………………. ۷۹
 • ۱۱– مُوالات ……………………….. ۸۰
 • قنوت ‏……………………………….. ۸۰
 • نمازهاى مستحب‏ ………………… ۸۲
 • نماز شب ‏…………………………… ۸۳
 • احکام مبطلات نماز ………………. ۸۴
 • احکام ظنّ و گمان در نماز ………. ۸۵

 • شکیّات نماز …………………………. ۸۶
 • شک‏هاى مُبطِل (باطل کننده) ……….. ۸۶
 • شک‏هاى غیر قابل اعتناء …………… ۸۷
 • شک‏هاى صحیح ‏………………………. ۸۸
 • نماز احتیاط …………………………….. ۹۰
 • احکام سهویّات نماز …………………… ۹۱
 • دستور سجدۀ سهو …………………….. ۹۱
 • نماز قضا ……………………………….. ۹۲
 • * نماز جماعت …………………………. ۹۳
 • نماز آیات ………………………………. ۹۶
 • * نماز جمعه ‏…………………………. ۹۷
 • * نماز عید فطر و قربان …………… ۹۹
 • * دعای مأثور در قنوت نماز عید فطر و
 • قربان ………………………………… ۹۹
 • نماز استیجارى‏ ………………….. ۱۰۰
 • * نماز و روزۀ مسافر …………… ۱۰۱

 • روزه‏ ………………………………… ۱۰۵
 • * اعتکاف ‏…………………………… ۱۰۹
 • * احکام خمس ‏……………………….. ۱۱۱
 • * احکام زکات‏ …………………………. ۱۱۴
 • ۱ و ۲ و ۳ و ۴) گندم و جو و خرما و
 • کشمش ……………………………….. ۱۱۴
 • ۵ و ۶) طلا و نقره ………………… ۱۱۵
 • ۷ و ۸ و ۹) گوسفند و گاو و شتر … ۱۱۵
 • * زکات فطره‏ ………………………. ۱۱۶

 • * احکام حجّ  …………………………. ۱۱۸
 • * احکام دفاع و جهاد ……………….. ۱۲۲
 • * احکام امر به معروف و نهى از
 • منکر …………………………………. ۱۲۳

 • ** احکام معاملات (کسب و کار) …. ۱۲۵
 • * احکام شرکت ‏……………………….. ۱۳۰
 • * احکام صلح ………………………….۱۳۱
 • ‏* احکام اجاره ………………………… ۱۳۲
 • * احکام مضاربه، مزارعه و مساقات ‏ ۱۳۵
 • ‏* احکام شُفعه …………………………. ۱۳۷
 • * احکام جُعاله ‏……………………….. ۱۳۸
 • * احکام وکالت ……………………….. ۱۳۹
 • * احکام قرض‏ ………………………… ۱۴۱
 • ‏* احکام بانک ………………………… ۱۴۲
 • * احکام بیمه …………………………. ۱۴۴
 • ‏ * احکام حواله، ضمانت، کفالت …. ۱۴۵
 • * احکام امانت، عاریه و رهن ….. ۱۴۸

احکام ازدواج‏ 

 • احکام ازدواج‏ ………………………. ۱۵۰
 • * مهریه ‏……………………………… ۱۵۴
 • * محرمیّت به واسطۀ شیردادن‏ …..۱۵۶
 • تلقیح ‏…………………………………. ۱۵۷
 • نگاه کردن …………………………… ۱۵۸
 • احکام طلاق …………………………. ۱۶۰
 • احکام هبه …………………………… ۱۶۳
 • احکام غصب ‏………………………… ۱۶۵
 • احکام اموال مجهول المالک و گمشده‏ ۱۶۸
 • احکام خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها و ذبح
 • حیوانات‏ ……………………………….. ۱۷۰
 • احکام نذر و عهد و قسمِ راجع به آینده ۱۷۴
 • احکام وقف ……………………………  ۱۷۶
 • احکام وصیّت‏ …………………………. ۱۷۸
 • احکام ارث‏ …………………………..۱۸۰
 • احکام انْفال (زمین و آب‏ها) ………….  ۱۸۳
 • احکام قضاء و شهادات‏ ……………….. ۱۸۵
 • احکام ادارات ……………………….. ۱۸۷
 • احکام حدود …………………………  ۱۸۸
 • احکام قصاص و دیات‏ …………………  ۱۹۱
 • احکام تشریح و پیوند …………………. ۱۹۵
 • * احکام تربیت فرزند …………………  ۱۹۶
 •  پایان ……………………………………. ۱۹۷
 • ترجمه خطبه کتاب …………………….. ۱۹۹
 • ترجمه دعای سلامتی و فرج حضرت امام
 • مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف  ۲۰۰
 • * سیما و سخن دل نشین شیخنا الاستاذ ۲۰۱
 • * تصویر صفحۀ اول کتاب ابتکاری جدید در
 • تدریس قرآن کریم برای سطحها و سنین
 • مختلف  ……………………………… ۲۰۲    
 • * تصویر صفحۀ اول کتاب لزوم التبلیغ عن
 • اقـتدارالمبلغین لشریعه سید المرسلین صل
 • الله علیه و آله و سلم  .…….  ۲۰۳
 • * تصویر صفحۀ اول کتاب قرآن برای هر
 • مجلس، دفتر اندیشه، بخش ویژۀ قرائت
 • در مجالس سیاسی  ……………….  ۲۰۴
 • نمونه اعلانیّۀ توانمندیهای غیر حکومتی
 • روحانیت شیعه، که تا به حال توسط مؤلّف
 • منتشر شده است  …………………… ۲۰۵
 • اعلانیّۀ راجع به ماه مبارک رمضان   ۲۰۶
 • اعلانیّۀ راجع به ماه محرم الحرام  ۲۰۷
 • حجم کتاب  بر اساس محاسبات  رایانهای ۲۰۸   


فهرست کتاب آنچه باید دانست جزء دوم

سر فصل مطالب ………………… شماره صفحه

بسم الله  ……………………………………. ‌۱

یادداشت خریدار و مقاله و تبلیغات ناشر و

شناسنامۀ وزارت ارشاد   ………..   ۵ – ۷

تابلو سردر دفتر  شادی و غم و اندیشه  ۸

مشخّصات کتاب ………………………… ۹

چهار قُل ………………………………….۱۰

 فهرست کتاب  ………………….. ۱۱- ۲۱

 اِهداء کتاب ……………………………. ۲۲

دعای سلامتی امام مهدی عجل الله تعالی

فرجه الشریف  ………………………  ۲۳

 مقدّمه…………………………….. ۲۴- ۲۷


بخش اول: اخلاق و اخلاقیات …………. ۲۸‏

تهذیب نفس‏ ………………………………… ۲۹

آزار و اذیّت‏ ………………………………. ۳۳

اِتراف، تبذیر و اسراف‏ ………………… ۳۳

احتکار ……………………………………… ۳۴

ارضاى غریزه جنسى از طریق غیرشرعى ۳۵

استهزاء ……………………………………. ۳۶

اشاعۀ فحشاء  ……………………………  ۳۶

اصرار بر گناه ‏………………………….. ۳۷

اظهار گناه‏  ……………………………….  ۳۸

اِعانت بر اِثم ……………………………… ۳۸

انتقام‏  ……………………………………….  ۳۹

اهانت ‏………………………………………. ۳۹

بدعت یا پایه ‏گذارى ‏سنّت ‏بد ………….  ۴۰

بى‏عفّتى ‏……………………………………..۴۱

بی‌غیرتی ……………………………….. ۴۲

تجسّس و تفحّص‏  …………………………  ۴۳

تَعرُّب پس از هجرت  ……………………..  ۴۳‏

تَعیـیر و سرزنش ‏………………………….. ۴۴

تقلّب ‏…………………………………………. ۴۴

تندخویى و بدخلقى‏  ……………………….  ۴۵

تهمت ‏……………………………………….. ۴۵

چاپلوسى و تملّق ‏‏………………………….. ۴۶

چشم ‏و هم ‏چشمى ‏‏………………………… ۴۷

حرام‏خواری ‏‏………………………………. ۴۷

حقّ النّاس ‏‏…………………………………… ۴۸

خلف وعده ‏‏………………………………….. ۴۸

خیانت‏  ………………………………………  ۴۹‏

دروغ ‏‏………………………………………… ۴۹

دشمنى، کینه‏توزى و قهر ‏………………. ۵۰

ربا‏  ………………………………………..  ۵۱

رشوه‏‏  ………………………………….  ۵۲

رضایت ‏به ‏ظلم و یارى ظالم‏‏  ……….  ۵۲

زخم زبان‏‏  ……………………………..  ۵۳

سحر‌‏  ………………………………….  ۵۳

سعایت‏  …………………………………  ۵۴‏

سوء ظن‏‏  …………………………………  ۵۴

شبهه افکنى‏‏  ……………………………..  ۵۵‏

شراب خوارى‏‏  …………………………..  ۵۶

شماتت‏‏  ……………………………………  ۵۶

ظلم‏‏  ………………………………………  ۵۷

عاقّ والدین‏  …………………………….  ۵۸‏

غش در معامله‏‏  ……………………….. ۵۹

غنا‏‏  ………………………………………….  ۶۰

غیبت‏‏‏  ……………………………………… ۶۰‏‏

فحش‏‏  ………………………………………..  ۶۱

فخر فروشی‏‏‏  ………………………………. ۶۲

فرار از جنگ‏‏‏  ………………………………..  ۶۲

فسادانگیزى‏ و فتنه‏گرى‏‏‏  …………………  ۶۳

قطع رَحِم‏‏‏  ………………………………….  ۶۳

قمار‏‏  ………………………………………..  ۶۴

قیادت ‏و دیاثت‏‏  …………………………….  ۶۵

کفران نعمت‏‏‏  ……………………………….  ۶۶

کم‏فروشى‏‏‏  …………………………………  ۶۶

کوتاهى در حقوق فرزندان‏‏‏  ……………  ۶۷

کوتاهى در رفع حوائج مسلمانان‏‏  ………  ۶۸‏

کوچک شمردن اوامر و نواهى الهى‏‏‏  …  ۶۹

متابعت از شیطان درونى و برونى‏‏  ….. ۶۹‏

مراء و جدال‏‏‏  ……………………………  ۷۰

مکر و خدعه‏‏‏  …………………………….  ۷۱

مواد مخدّر و روان‏گردان‏‏‏  ……………..  ۷۲

نفاق‏‏‏  ……………………………………….  ۷۲

نمّامى و سخن چینى‏‏  …………………….  ۷۳‏

وسواس‏‏  ……………………………………  ۷۴

یأس ‏از رحمت‏الهى‏‏‏  ………………………..  ۷۵


بخش دوم: اصول اعتقادى  ……………. ۷۷‏

اصل اول: توحید‏‏  ………………………..  ۷۹

اثبات وجود خداوند و وحدانیّت او‏‏  ……  ۷۹

الف) برهان فطرت‏‏  …………………….. ۷۹

ب) برهان نظم‏‏  …………………………..۸۰

اقسام توحید‏‏  ……………………………….. ۸۱

الف) توحید ذاتى‏‏  …………………………… ۸۱

ب) توحید صفاتى‏‏  ………………………….. ۸۱

ج) توحید عبادى‏‏  …………………………….. ۸۱

د) توحید افعالى‏‏  ……………………………. ۸۱

توحید افعالى در عالم تشریع‏‏‏  ………………  ۸۲

الله مستجمع جمیع صفات کمال‏‏‏  ……………  ۸۳

صفات ذات و صفات فعل‏‏‏  …………………. ۸۳

صفات جمال و صفات جلال‏‏‏  ………………  ۸۴

* اصل دوم: عدل‏‏‏  …………………………… ۸۶

اثبات عدل‏‏  …………………………………….. ۸۶‏

* اصل سوم: نبوّت‏‏  …………………………. ۸۸‏

اثبات نبوّت‏‏  ………………………………….  ۸۸‏

ابزار پیامبران براى ‏هدایت انسان‏ها‏‏  …….. ۸۹

۱) هدایت تشریعى (وحى) ‏‏  ……………. ۹۰

۲) هدایت تکوینى (معجزه) ‏‏  ……………. ۹۰

۳) عصمت‏‏  …………………………………. ۹۰

۴) تزکیه‏‏  ……………………………………  ۹۱

۵) تحلیه‏‏  …………………………………….. ۹۱

نبوّت حضرت محمّد بن عبدالله صل الله

علیه و آله و سلم ‏‏  ……………..  ۹۱

قرآن، معجزه جاوید نبى اکرم صل الله

علیه و آله و سلم‏‏  ………………..  ۹۳

عدم تحریف قرآن کریم‏‏‏  ………….. ۹۵

خاتمیّت پیامبر اکرم صل الله

علیه و آله و سلم‏‏  …………………….. ۹۶

جهانى بودن اسلام‏‏‏  …………………….  ۹۸

* اصل چهارم‏ اثبات امامت‏‏  ……….   ۱۰۰

لزوم نصب امام‏‏  …………………….. ۱۰۱ ‏

ابزار امامان براى هدایت انسان‏ها  …. ۱۰۲

امامت دوازده امام عجل الله تعالی

فرجه الشریف  ………………… ۱۰۳

امامت و ولایت امیرالمؤمنین على

بن ابى‏طالب علیه السلام ……..  ۱۰۵

امامت حضرت مهدى عجل الله تعالی

فرجه الشریف ……………….. ۱۰۸

نیابت ‏……………………………………. ۱۱۱

رجعت ‏………………………………….. ۱۱۲‏

توسّل ‏…………………………………… ۱۱۳‏

مهمترین مشخصات چهارده معصوم

علیهم السلام  ……………………… ۱۱۵

مرحوم علّامۀ ماماقانی می‎فرماید  ۱۱۷

مهمترین مشخّصات پیغمبر حضرت محمّد

صل الله علیه و آله و سلم    ‏۱۱۸

مهمترین مشخّصات امام اوّل  ‏……..  ۱۲۱

مهمترین مشخصات مادر امامان حضرت

زهراء علیها السلام  ‏………………. ۱۲۴

مهمترین مشخّصات امام دوّم ‏…….. ۱۲۷

مهمترین مشخّصات امام سوّم ‏……. ۱۳۰

مهمترین مشخّصات امام چهارم ‏….. ۱۳۳

مهمترین مشخّصات امام پنجم ‏……. ۱۳۶

مهمترین مشخّصات امام ششم ‏…… ۱۳۹

مهمترین مشخّصات امام هفتم ‏…… ۱۴۲

مهمترین مشخّصات امام هشتم ‏….. ۱۴۵

مهمترین مشخّصات امام نهم ‏……. ۱۴۸

مهمترین مشخّصات امام دهم ‏……. ۱۵۱

مهمترین مشخّصات امام یازدهم ‏…. ۱۵۴

مهمترین مشخّصات امام دوازدهم ‏ ۱۵۷

جدول عربی مشخصات چهارده معصوم

علیهم السلام  ………………. ۱۶۰

اسامی چهارده معصوم علیهم السلام

در غالب شعر برای کودکان  …. ۱۶۱  

* اصل ‏پنجم: معاد  ‏…………………….  ۱۶۲  

اثبات معاد  ‏……………………………..  ۱۶۲  

الف) برهان حکمت ‏……………………  ۱۶۲  

ب) برهان عدالت  ‏………………………. ۱۶۳  

ج) برهان خلقت  ‏………………………… ۱۶۳  

خبر دادن صادق مصدّق صل الله علیه و

آله و سلم از معاد  ‏………….  ۱۶۴  

معاد جسمانى  ‏…………………………  ۱۶۵  

شبهه آکل و مأکول  ‏……………………  ۱۶۶  

برزخ‏  ‏…………………………………….  ۱۶۸  

ابطال تناسخ  ‏…………………………….  ۱۷۰  

قیامت‏  ‏…………………………………….  ۱۷۰  

شفاعت  ‏…………………………………..  ۱۷۲  

شاهدان در قیامت‏‏  ‏…………………….  ۱۷۳

نامه اعمال‏‏  ‏……………………………..  ۱۷۶

پاداش و کیفر، تکوینى است نه

قراردادى‏‏  ‏………………………  ۱۷۷

خلود در آتش‏  ‏………………………… ۱۷۸‏

جهنّم، جایگاه معاندان‏  ‏…………….. ۱۷۹‏

میزان اعمال‏  ‏……………………….. ۱۸۰‏

صراط‏  ‏……………………………..  ۱۸۱

توبه‏‏  ‏………………………………..  ۱۸۲

پایان ……………………………….  ۱۸۳

ترجمۀ جملههای اهداء کتاب …….  ۱۸۵

ترجمه دعای سلامتی حضرت مهدی 

عجل الله تعالی فرجه الشریف ۱۸۶

ترجمه خطبه کتاب ………..۱۸۷

* سیما و سخن دل نشین شیخنا الاستاذ ۱۸۸

* تصویر صفحۀ اول کتاب ابتکاری

جدید در تدریس قرآن کریم برای

سطحها و سنین مختلف …….. ۱۸۹

*تصویر صفحۀ اول کتاب لزوم التبلیغ

عن اقـتدارالمبلغین لشریعآ سید

المرسلین صل الله علیه و آله و سلم ۱۹۰

نمونه اعلانیّۀ توانمندیهای غیر حکومتی

روحانیت شیعه، که توسط مؤلّف

منتشر شده است ………………..۱۹۱

حجم کتاب بر اساس محاسبات  رایانهای ۱۹۲

دیدگاهتان را بنویسید